Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni pohjautuu Tikkurilan kirkon ja seurakuntakeskuksen yleiseen arkkitehtuurikilpailuun 22.5.2006 - 19.9.2006 tekemääni ehdotukseen. Suunnittelutehtävänä oli laajentaa Tikkurilan nykyistä kirkkorakennusta uudella kirkkosalilla, sekä parantaa seurakuntakeskuksen ja seurakunnan virastotalon tilojen toimivuutta. Kirkosta, seurakuntakeskuksesta ja seurakunnan virastotalosta tuli muodostaa toimiva ja kaupunkirakenteellisesti ehyt kokonaisuus. Samalla koko korttelin huolto- ja pysäköintijärjestelyt piti määritellä uudelleen. Suunnitelmani lähtökohtana oli Tikkurilan kaupunkirakenne. Omakotitaloalueesta kerrostalovaltaiseksi muuttuneen kaupunginosan keskustassa on 50-luvun kerrostumana säilynyt arvokas rakennuspari: kirkko ja kaupungintalo. Tavoitteeni oli niiden välisen vuoropuhelun vahvistaminen ja niihin rajautuvan aukion selvempi määrittely. Samalla halusin luoda Tikkurilan keskustalle uuden maamerkin muodostamalla nykyisestä työkeskuskirkosta - uuden kirkkosalin avulla - kaupunkirakennetta kokoava monumentaalikirkko. Uusi kirkkosali sijoittuu vanhan kirkkorakennuksen ja samassa korttelissa sijaitsevan terveyskeskuksen väliin, muodostaen kirkon ja kaupungintalon väliselle aukiolle vahvan kulman. Kulmaan sijoittuu kirkon ja seurakuntakeskuksen pääsisäänkäynti omalla sisäänkäyntipihallaan, joka on jäsennetty muusta aukiosta tasoerolla. Kirkon uudesta pääsisäänkäynnistä saavutaan matalaan aulatilaan. Kirkkosali on aulan yläpuolella ja sinne päästää loivalla, sakraaliin tilaan valmistavalla portaalla. Portaan lepotaso on aukion kanssa samassa korossa ja sille avautuu kirkkosalin juhlaovi suoraan aukiosta. Juhlaoven tehtävä on toimia kädenojennuksena aukiolle ja antaa ulospäin tietoa sisätilojen jäsentelystä - samalla se toimii seremoniallisena uloskäyntinä juhlatilaisuuksissa. Vanhasta kirkkosalista tulee uuteen kirkkosaliin liitettävissä oleva seurakuntasali. Sen alapuolelle sijoittuu seurakunnan kahvio, joka avautuu sisäänkäyntipihalle tiilipilasterien väleihin avattavien lasiovien kautta. Seurakuntakeskuksen muihin osiin sijoittuu tilat lapsi-, perhe-, nuoriso-, rippikoulu- ja partiotyötä, sekä muuta kerhotoimintaa varten. Virasto- ja toimistotilat säilyvät seurakunnan virastotalossa uudelleen järjesteltyinä. Kirkkosali on rauhallinen ja yksiaineinen. Luonnonvaloa kirkkosali saa pitkän kattolyhdyn, kuorosyvennyksen ja alttariseinän kautta. Saliin tuleva luonnonvalo on pääosin epäsuoraa. Laajennusosan kantava rakenne ja kirkkosalin sisäpinnat ovat paikalla valettavaa betonia. Julkisivut ovat sekä seinien, että katon osalta vaalean vihreäksi esipatinoitua kuparia. Laajennusosan bruttoala on 1350m2 ja muodostuvan kirkko-seurakuntakeskus-virastotalo kokonaisuuden 5523m2
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
Other note
Citation