Mahaepiteelin sähköisten passiivisten parametrien mittausmenetelmä ja laitteisto

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Mittaustekniikka
Mcode
Ele-66a
Degree programme
Language
fi
Pages
102
Series
Description
Supervisor
Wallin, Pekka
Thesis advisor
Voipio, Juha
Keywords
Other note
Citation