The Portfolio Rebalancing Channel of the ECB’s APP: Theory and Empirical Evidence

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2021
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
en
Pages
27
Series
Abstract
The European Central Bank initiated its asset purchase programme (APP) in 2015 in an effort to reach its inflation target and stimulate economic activity in the euro area. One of the main transmission channels of the APP is the portfolio rebalancing channel which arises from the negative supply shock caused by the central bank’s purchases. In this literature review, I will examine why the portfolio rebalancing channel causes the decline of the term premium and hence flattens the yield curve. Also, I will examine empirical evidence of investor behaviour during 2015-2017 and its implications to the efficiency of ECB’s quantitative easing.

Euroopan keskuspankki aloitti omaisuuserien osto-ohjelmansa (APP) vuonna 2015 saavuttaakseen inflaatiotavoitteensa ja elvyttääkseen euroalueen taloutta. Yksi APP:n tärkeimmistä vaikutuskanavista on portfolion tasapainotuskanava, jonka vaikutukset ovat peräisin keskuspankin ostojen aiheuttamasta negatiivisesta tarjontashokista. Tässä kirjallisuuskatsauksessa tarkastelen, miksi portfolion tasapainotuskanava aiheuttaa aikapreemion laskua ja siten tasoittaa korkokäyrää. Tarkastelen myös empiirisiä tutkimuksia sijoittajakäyttäytymisen vaikutuksesta EKP:n määrällisen elvytyksen tehokkuuteen vuosilta 2015–2017.
Description
Thesis advisor
Kitti, Mitri
Keywords
quantitative easing, the European Central Bank, portfolio rebalancing channel, preferred habitat theory, term premium
Other note
Citation