Tontin hinnanmuodostus ja siihen vaikuttavat tekijät Rovaniemen kauppalassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1951
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Wiiala, Arvid|Salonen
Keywords
Other note
Citation