Tutkimus tulo-menojonon rakenteen vaikutuksesta sisäisten korkojen lukumäärään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 114 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Carlson, Carl-Erik
Thesis advisor
Seppänen, Edwin
Keywords
Other note
Citation