Implementation of cross-connection software in an access node supporting V5.2 interface

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 66
Series
Abstract
European Telecommunications Standards Institute (ETSI) on määritellyt yhteiskanavamerkinantoon perustuvat avoimet V5-rajapintastandardit (V5.1 ja V5.2), jotka kuvaavat rajapinnan liittymäverkon ja paikalliskeskuksen välillä. V5-rajapintastandardien ansiosta analogiset tilaajaliittymät ja digitaaliset ISDN-tilaajaliittymät voidaan yhdistää samaan primääriliitäntään. Avoin V5-rajapintastandardi kasvattaa kilpailua ja lisää tuotteen toimittajariippumattomuutta liittymäverkkoratkaisuissa. Se tukee operaattoreita kehittämään uusia, taloudellisempia verkkorakenteita. V5.2-rajapinta standardissa määritelty Bearer Channel Connection (BCC) protokolla mahdollistaa ristikytkentöjen toteuttamisen liittymäverkossa paikalliskeskuksen ohjauksessa. Tämä puolestaan mahdollistaa liikenteen keskittämisen liittymäverkon välityssolmussa, eli kytkentä tilaajaliittymän ja V5-aikavälin välillä tehdään vasta puhelun muodostusvaiheessa. Diplomityö käsittelee ristikytkentäohjelmiston toteuttamista V5.2-rajapintaa noudattavassa liittymäverkon välityssolmussa. Työn alussa kuvataan yleisen teleliikenneverkon rakenne keskittyen liittymäverkkoon ja välityssolmuun sekä niiden toiminnallisuuteen. Lisäksi selvitetään eri vaihtoehtoja ristikytkentöjen toteuttamiseksi liittymäverkon välityssolmussa. V5.2-rajapinta kuvataan erityisesti ristikytkentöjen kannalta keskeisen BCC protokollan osalta. Liittymäverkon välityssolmun ohjelmistoarkkitehtuuriin tutustutaan loogisten ohjelmistokerrosten avulla. Kuvauksessa keskitytään ristikytkentöjen kannalta keskeisiin komponentteihin. Mahdolliset ristikytkentätilanteet käydään läpi sekvenssien avulla, joissa kuvataan myös välityssolmun sisäinen toiminnallisuus eri tilanteissa. Toteutettu ristikytkentäohjelmisto kuvataan systemaattisesti käytetyn olio-ohjelmointimenetelmän mukaisesti. Kyseinen liitäntäverkon välityssolmu on optimoitu V5-rajapinnan läpi kulkevalle liikenteelle, joten tämä vaikutti myös ristikytkentäohjelmistossa tehtyihin ratkaisuihin.
Description
Supervisor
Martikainen, Olli
Thesis advisor
Kainukainen, Jukka
Keywords
access network, liittymäverkko, multiplexer, välityssolmu, V5 interface, V5-rajapinta, BCC protocol, BCC-protokolla, cross-connection, ristikytkentä
Other note
Citation