Palveluverkon toimipisteiden maantieteellisen sijoittelun optimointijärjestelmä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Thesis advisor
Koverola, Hannu
Keywords
SOM, optimointi, graafi, sijoittelu, maantieteellinen, palvelu, optimization, graph, placement, geographical, service
Other note
Citation