Bitcoin and Energy Consumption

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2021-12-13
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Systems and Markets
Mcode
ELEC3048
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions
Language
en
Pages
57
Series
Abstract
Bitcoin is a peer-to-peer electronic cash system without centralized control. In order to produce new bitcoins, complex mathematical problem is solved in the mining process which uses a lot of electricity. Mining bitcoins requires a proof-of-work mechanism that secures the network and consumes a lot of energy. In this thesis, we study literature on how bitcoin uses energy and what energy sources it uses in its mining process. Also, this thesis aims to bring forth the innovative potential of bitcoin as well as analyze its energy consumption and the prospective future of bitcoin in the energy industry. Research shows that bitcoin mining seeks to use cheap electricity and it can accelerate the generation capacity of renewable energy. The deployment of bitcoin mining can facilitate the transition to a more resilient and cleaner electricity grid. Furthermore, deploying a large amount of new, geographically diverse mining capacity would also strengthen bitcoin network’s security and potentially further establish bitcoin as a sound currency for society.

Bitcoin on hajautettu elektroninen käteisjärjestelmä ilman keskitettyä hallintaa. Uusia bitcoineja luodaan louhintaprosessissa, jossa ratkaistaan monimutkaista matemaattista ongelmaa, joka kuluttaa paljon sähköä. Bitcoinien louhinta vaatii proof-of-wok toimintaa, joka suojaa verkkoa ja kuluttaa paljon energiaa. Diplomityö tutkii kirjallisuutta siitä, miten bitcoin käyttää energiaa ja mitä energian lähteitä bitcoin käyttää sen louhintaprosessissa. Tämä tutkielma pyrkii tuomaan esiin bitcoinin innovatiivisen potentiaalin, ja lisäksi analysoimaan sen energian kulutusta sekä sen kehityskulun mahdollisia seuraavia askelia energia sektorilla. Tutkimukset tuovat esiin, että bitcoinin louhinta pyrkii käyttämään halpaa energiaa ja se voi nopeuttaa uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia. Bitcoinin louhinta käyttöönotto voi helpottaa siirtymistä joustavampaan ja päästöttömään sähköverkkoon. Lisäksi suuri määrä uutta, maantieteellisesti hajautettua louhintakapasiteettia, vahvistaisi bitcoin verkon turvallisuutta ja mahdollisesti vahvistaa bitcoinin asemaa valuuttana koko yhteiskunnalle.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Lehtonen, Matti
Keywords
bitcoin, bitcoin mining, energy, sustainability, renewable energy
Other note
Citation