Pursiseuran kerhotalo Koivusaareen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2010
Major/Subject
Arkkitehtuuri III
Mcode
A-8
Degree programme
Language
fi
Pages
30
Series
Abstract
As my masters thesis I have designed a new clubhouse for yacht club Nyländska Jaktklubben. The building is located in the future residential and working area of Koivusaari, Helsinki. The design is based on my proposal for an invitational student competition held at Helsinki University of Technology. I have created an undulating form to offer varying views from interior spaces. The shape also creates exterior spaces of varying nature. A bosom-like public entrance yard is formed on the south side of the building. The outdoor spaces on the west side of the building offer more privacy. The undulating shape creates interesting street space to the north. The indoor spaces are divided into two zones. Utility rooms in the northern half create a barrier against the noise from Länsiväylä motorway. The southern half consists of buildings main spaces that open southward through large glass surfaces. The building is also divided into eastern and western halves. The two-storey club wing is in the west, offering best views. The service wing is in the east, closer to the docks. The facilities in both floors of the club wing are arranged around the high central lobby. The lobby provides a common space where all building users meet. Clubroom with sauna department encourages club members to relax together after sailing. There is a cafe on the ground floor open to the public and a large restaurant on the first floor offering views towards the harbour and the offing. The building is founded on piles. The load bearing structure of base floor consists of cast-in-situ composite slabs resting on reinforced concrete beams. Other load bearing structures are wood structures. The building is equipped with mechanical ventilation and heat recovery. The building is heated using a water source heat pump. The clubhouse adapts well to the future Koivusaari area. The building has a clear and recognizable character and it supports the feeling of community.

Diplomityöni on suunnitelma Nyländska Jaktklubben -pursiseuran uudeksi kerhotaloksi. Uudisrakennus sijoittuu Helsingin Koivusaaren tulevalle asuin- ja työpaikka-alueelle. Suunnitelma pohjautuu Teknillisessä korkeakoulussa järjestettyyn opiskelijakutsukilpailuun tekemääni ehdotukseen. Olen antanut rakennukselle aaltomaisen muodon suunnatakseni sisätilat toivottuihin näkymäsuuntiin ja luodakseni rakennuksen ympärille eriluonteisia ulkotiloja. Kaartuva muoto luo rakennuksen eteläpuolelle luontevan sisäänkäyntipihan. Rakennuksen länsipuolelle muodostuu yksityisempiä ulkotiloja. Pohjoispuolelle aaltoileva muoto luo mielenkiintoista katutilaa. Tilat on jaettu kahteen nauhamaiseen vyöhykkeeseen. Pohjoispuolella aputilat muodostavat puskurimaisen vyöhykkeen länsiväylän melua vastaa. Eteläpuolinen päätilojen vyöhyke avautuu meren ja satama-altaan suuntiin suurin lasipinnoin. Rakennus jakautuu myös itä-länsi-suunnassa kahteen osaan. Kaksikerroksinen kerhosiipi sijaitsee länsipuolella, josta avautuvat parhaat näkymäsuunnat. Eri veneluokkien huolto- ja varastotilat sisältävä huoltosiipi sijaitsee itäpuolella, lähempänä venelaitureita. Kerhosiiven tilat sijoittuvat molemmissa kerroksissa korkean keskusaulan ympärille. Aula muodostaa yhteisen tilan jossa kaikki rakennuksen käyttäjät kohtaavat. Klubitila saunaosastoineen kannustaa kerholaisia viettämään aikaa yhdessä purjehduksen jälkeenkin. Ensimmäisessä kerroksessa on yleisölle avoin kahvila. Toisen kerroksen suuri ravintolasali avautuu sekä satama-altaan, että meren suuntaan. Täyttömaalle rakennettava rakennus perustetaan paaluilla peruskallioon. Tuulettuvan alapohjan kantavana rakenteena on teräsbetonipalkkien varaan paikalla valetut liittolaatat. Muilta osin rakennus on puurakenteinen. Rakennuksessa on lämmön talteenotolla varustettu koneellinen ilmanvaihto. Rakennus lämmitetään lämpöpumpun avulla, jonka lämmönlähteenä on merivesi. Suunnittelemani kerhotalo on ympäröivään kaupunkirakenteeseen sopeutuva, toimiva ja yhteisöllisyyttä tukeva rakennus, jolla on selkeä ja tunnistettava arkkitehtoninen luonne.
Description
Supervisor
Komonen, Markku
Keywords
clubhouse, pursiseura, yacht club, kerhotalo, Koivusaari, Koivusaari
Other note
Citation