Aallonpituusmuuntimen prototyyppi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Optoelektroniikka
Mcode
S-104
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Abstract
Tässä diplomityössä suunniteltiin aallonpituusmuuntimen prototyyppi Nokian WDM-järjestelmään. Aallonpituusmuuntimen prototyyppi muuttaa optisen signaalin sähköiseksi, vahvistaa sen ja muuttaa signaalin takaisin optiseen muotoon WDM-käyttöön tarkoitetulla DFB-laserilla. DFB-laserin lähettämä optinen signaali voidaan kytkeä laserin aallonpituutta vastaavalle WDM-yksikön kaistalle. Aallonpituusmuuntimen avulla Nokian SDH-järjestelmään yhdistettyyn WDM-yksikköön voidaan liittää myös muita kuin Nokian WDM-rajapinnalla varustettuja optisia siirtolaitteita. Suunniteltu prototyyppi on laajakaistainen ja toimii bittinopeuksilla 150 Mb/s - 1 Gb/s välittämättä signaalin digitaalisesta rakenteesta. Prototyyppi sisältää vastaanotin-, lähetin-, kellopulssi- ja ohjauslohkon sekä teholähteen. Diplomityössä selostetaan vastaanotin- ja lähetinlohkoissa olevien optisten komponenttien toimintaperiaatetta ja yleisesti WDM-järjestelmää. Prototyypin lähetinpiirissä oleva laserohjain tarvitsee kellopulssin aina lähetettävän bitin arvon muuttuessa. Diplomityössä selostetaan kellopulssipiirin toimintaperiaatetta ja rakennetta. Prototyypin vastaanottimen herkkyys mitattiin SDH-analysaattorin avulla. Bittivirhesuhde on 10[-10] vastaanottimeen saapuvan valon tehon ollessa-22dBm.
Description
Supervisor
Tuomi, Turkka
Thesis advisor
Ristimäki, Hemmo
Keywords
transponder, aallonpituusmuunnin, prototype, prototyyppi, SDH, SDH, WDM, WDM, optical fiber, valokuitu, pin fotodiode, pin-fotodiodi, DFB-laser, DFB-laseri, XOR-circuit, XOR-piiri, microstrip line, mikroliuskajohto, laser driver, laserohjain
Other note
Citation