Kaavan laatimispäätöksen vaikutus maan arvoon Helsingin maanmittauspiirin alueella

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1988
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V
Keywords
Other note
Citation