Mikroprosessorilla ohjattu tyristoritasasuuntaaja tasavirtamoottorin virtalähteenä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Sähkölaitos- ja valaistustekniikka
Mcode
1.18
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt.15
Series
Description
Supervisor
Laiho, Yrjö
Keywords
tasavirtamoottori, mikroprosessoriohjattu 6-pulssitasasuuntaaja, nopeuden säätöjärjestelmä, aukollinen ankkurivirta
Other note
Citation