Äänitaajuusnäppäinvalinnan ja R2-rekisterimerkinannon käsittely signaaliprosessorilla eräässä digitaalisessa keskusjärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1988
Department
Sähkötekniikan osasto
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
Tkl-38
Degree programme
Language
fi
Pages
97 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Rahko, Kauko
Keywords
digital switch, digitaalinen puhelinkeskus, DTMF signalling, R2-rekisterimerkinanto, R2 interregister signalling, signaaliprosessorit, signal processors, äänitaajuusnäppäinvalinta
Other note
Citation