10 000 kW on siirrettävä 60 km, jolloin jännitys ja tehokerroin on säädettävä synkroonimoottorin avulla - Dimensioikaa kaukojohto ja määrätkää tarpeellinen kompensatioteho eri tehokertoimille

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
52 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation