Digitaalinen kuolema

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2011
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Opinnäytetyö tutkii kuolemaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Mitä käyttäjät haluaisivat heidän verkkopalveluissa sijaitsevalle materiaalilleen tapahtuvan heidän kuoltuaan? Miten verkkopalveluiden käytännöt korreloivat käyttäjien toivomusten kanssa? Salasana on yleensä vain henkilön itsensä tiedossa ja toisaalta palveluiden käyttöehdot kieltävät salasanan luovuttamisen kolman- nelle osapuolelle, joten periaatteessa omaisetkaan eivät pääse käsiksi vainajan verkkopalveluihin tallennettuun materiaaliin. Tämä voi tarkoittaa tuhansien tunnearvoltaan arvokkaiden valokuvien, tekstien ja videoiden katoamista. Voi myös olla, että vainajalla oli erilaisia pelitilejä, joista omaisilla ei ollut tietoa. Miten nämä rahat voidaan palauttaa takaisin kuolinpesälle? Jos omaiset haluaisivat päästä käsiksi vainajan sähköposteihin, jotta voisivat saattaa loppuun keskeneräiset projektit ja ilmoittaa kuolemasta vainajan tutuille, niin miten se onnistuu? On myös mahdollista, että vainaja oli tilannut kaikki laskunsa toimitettavaksi sähköpostiin, jolloin omaisille olisi hyvin tärkeää päästä ne lukemaan ja maksamaan ajoissa, ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin perintäyrityksille. Opinnäytetyön tutkimusosat suoritettiin käyttäjäkyselynä sekä haastattelututkimuksena.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
Toikkanen, Tarmo
Keywords
Kuolema, käyttäjätili, verkkopalvelut, digitaalinen media, haastattelututkimus, käyttäjätutkimus
Other note
Citation