Itsesäätyvän ilmastointipalkkijärjestelmän vapaajäähdytyksen käyttö ilmanvaihdon esilämmitykseen – vaikutus energiankulutukseen ja sisäilmaolosuhteisiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
105
Series
Description
Supervisor
Kosonen, Risto
Thesis advisor
Pentikäinen, Juha
Keywords
itsesäätyvä, vapaajäähdytys, ilmastointipalkki, tarpeenmukainen ilmanvaihto, self-regulating, free cooling, chilled beam, demand based ventilation
Other note
Citation