Always-On Packet Data Services in GPRS Network

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorOikarinen, Timo
dc.contributor.authorKuorelahti, Jaana
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorHäggman, Sven-Gustav
dc.date.accessioned2020-12-04T19:25:17Z
dc.date.available2020-12-04T19:25:17Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractGPRS-verkossa on toteutettu useita jatkuvaa pakettidatayhteyttä käyttäviä palveluita (Always-On-palvelu), kuten Taksinvälityspalvelu ja Pikayhteys. Näille palveluille on yhteistä se, että niiden toiminta edellyttää aina päällä olevan tiedonsiirtoyhteyden GPRS-verkon kautta palvelussa käytettävän päätelaitteen ja palvelimen välille. GPRS-verkon perusominaisuudet eli pieni siirtonopeus, suuri kiertoaikaviive ja viiveen vaihtelu, solunvaihdot ja verkkoelementtien päivitykset asettavat haasteellisen toimintaympäristön Always-On-palveluille. Tässä työssä tutkittiin nykyisissä Always-On-palveluissa esiintyneitä ongelmakohtia ja niiden ratkaisemiseksi tarjolla olevia 3GPP Release 99 ja Release 4 -standardiversioissa määriteltyjä GPRS-verkon uusia ominaisuuksia. Parannusehdotusten teoriaa käsiteltiin kirjallisuuden perusteella. Testiverkossa tehdyillä mittauksilla tutkittiin lupaavien ominaisuuksien toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Mittaukset tehtiin vertailumittauksina nykyisen ja uuden toimintatavan välillä. Mittauksissa tutkittiin verkon avustamaa solunvaihtoa (NACC), Extended UL TBF -ominaisuutta, GPRS-yhteyden priorisointi-ominaisuutta ja GPRS-yhteyden saatavuutta. Mittaustulosten perusteella voidaan sanoa, että työssä käsitellyt parannusehdotukset toimivat ja ne parantavat Always-On-palvelun toimivuutta. Laitevalmistajien toteutuksissa havaittiin eroja. Testattavien ominaisuuksien toiminnassa havaittiin myös puutteita. Ominaisuuksista saatiin kuitenkin riittävästi tietoa, jotta voidaan sanoa niiden olevan hyödyllisiä Always-On-palvelujen kannalta.fi
dc.format.extent16+79
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92675
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451510
dc.language.isofien
dc.programme.majorTietoliikennetekniikkafi
dc.programme.mcodeS-72fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordGPRSen
dc.subject.keywordAlways-Onen
dc.subject.keywordNACCen
dc.subject.keywordExtended UL TBFen
dc.subject.keywordQoSen
dc.titleAlways-On Packet Data Services in GPRS Networken
dc.titleGPRS-verkon soveltaminen jatkuvien pakettidatayhteyksien tarpeeseenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34259
local.aalto.idinssi28894
local.aalto.openaccessno
Files