GPRS-verkon soveltaminen jatkuvien pakettidatayhteyksien tarpeeseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
16+79
Series
Abstract
GPRS-verkossa on toteutettu useita jatkuvaa pakettidatayhteyttä käyttäviä palveluita (Always-On-palvelu), kuten Taksinvälityspalvelu ja Pikayhteys. Näille palveluille on yhteistä se, että niiden toiminta edellyttää aina päällä olevan tiedonsiirtoyhteyden GPRS-verkon kautta palvelussa käytettävän päätelaitteen ja palvelimen välille. GPRS-verkon perusominaisuudet eli pieni siirtonopeus, suuri kiertoaikaviive ja viiveen vaihtelu, solunvaihdot ja verkkoelementtien päivitykset asettavat haasteellisen toimintaympäristön Always-On-palveluille. Tässä työssä tutkittiin nykyisissä Always-On-palveluissa esiintyneitä ongelmakohtia ja niiden ratkaisemiseksi tarjolla olevia 3GPP Release 99 ja Release 4 -standardiversioissa määriteltyjä GPRS-verkon uusia ominaisuuksia. Parannusehdotusten teoriaa käsiteltiin kirjallisuuden perusteella. Testiverkossa tehdyillä mittauksilla tutkittiin lupaavien ominaisuuksien toimivuutta ja käyttökelpoisuutta. Mittaukset tehtiin vertailumittauksina nykyisen ja uuden toimintatavan välillä. Mittauksissa tutkittiin verkon avustamaa solunvaihtoa (NACC), Extended UL TBF -ominaisuutta, GPRS-yhteyden priorisointi-ominaisuutta ja GPRS-yhteyden saatavuutta. Mittaustulosten perusteella voidaan sanoa, että työssä käsitellyt parannusehdotukset toimivat ja ne parantavat Always-On-palvelun toimivuutta. Laitevalmistajien toteutuksissa havaittiin eroja. Testattavien ominaisuuksien toiminnassa havaittiin myös puutteita. Ominaisuuksista saatiin kuitenkin riittävästi tietoa, jotta voidaan sanoa niiden olevan hyödyllisiä Always-On-palvelujen kannalta.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Oikarinen, Timo
Keywords
GPRS, Always-On, NACC, Extended UL TBF, QoS
Other note
Citation