Verkkovaihtosuuntaajan verkkohäiriösietoisuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sähkömekaniikka
Mcode
S-17
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Description
Supervisor
Arkkio, Antero
Thesis advisor
Komsi, Reijo
Keywords
line converter, verkkovaihtosuuntaaja, frequency converter, taajuusmuuttaja, power drive system, sähkökäyttö, DTC, DTC, frequncy variations, taajuusvaihtelut, voltage unbalance, jännite-epäsymmetria, voltage dips, jännitedipit, supply interruptions, jännitekatkokset
Other note
Citation