Pysäköinnin arvonlisäverotus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Yritysjuridiikka
Business Law
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
57
Series
Abstract
Tutkielman aiheena on pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus Suomessa. Pysäköintitoiminnan arvonlisäverotus on ollut epäselvää, mistä aiheutuu merkittäviä vaikeuksia alan toimijoille pysäköintipaikkojen rakennuskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron vuoksi. Rakennuskustannusten sisältämät arvonlisäverot voivat yksittäisen rakennuskohteena olevan pysäköintilaitoksen osalta kohota miljooniin euroihin. Tutkimus on toteutettu oikeusdogmaattisiin menetelmin, missä analysoinnin pääpaino on ollut kotimaisen oikeuskäytännön tutkimisessa ja analysoinnissa. Aiheesta on ollut saatavilla runsaasti korkeimman hallinto-oikeuden antamia ratkaisuja sekä keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. Aiheesta ei ole saatavilla Verohallinnon ohjeistusta, jonka vuoksi pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelun arviointi on usein ollut tuomioistuimien tulkinnasta kiinni. Oikeuskirjallisuus aiheesta on myös erittäin niukkaa. Pysäköintipaikkojen luovutusten verokohtelu riippuu siitä, tulkitaanko ne kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi vai verolliseksi pysäköintitoiminnaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden luovutukseksi tulkittu pysäköintipaikan luovutus on veroton sen kuuluessa samaan kokonaisuuteen muun kiinteistön luovutuksen kanssa, mikä tarkoittaa pysäköintipaikan kustannusten vähennyskelvottomuutta, jos vapaaehtoisen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen edellytykset eivät täyty. Kotimaisessa oikeuskäytännössä pysäköintipaikkojen luovutuksia on tulkittu melko usein verottomiksi luovutuksiksi. Verollisen pysäköintitoiminnan osalta vähennysoikeudet luonnollisesti ovat olemassa. Tutkielmassa käsitellään edellä mainittujen lisäksi kotimaisessa oikeuskäytännössä itsenäisen merkityksen saaneen pysäköintitoiminnan käsitteen edellytyksiä eli niitä seikkoja, joiden perusteella pysäköintipaikkojen luovutukset ovat tulkittu luovutetuksi verollisessa pysäköintitoiminnassa.
Description
Keywords
Other note
Citation