Logistics megatrends and their potential effects on demand for logistics premises in Finland

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLehtonen, Tero
dc.contributor.advisorToivonen, Saija
dc.contributor.authorSeppälä, Maija
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorFalkenbach, Heidi
dc.date.accessioned2016-12-08T13:34:47Z
dc.date.available2016-12-08T13:34:47Z
dc.date.issued2016-11-21
dc.description.abstractIn recent years, the increasing popularity of logistics assets as investment type has been evident both in Finnish and European property markets, meanwhile the logistics sector and the occupiers of logistics properties have been challenged by constant changes in their operational environments. Megatrends represent unavoidable forces of change affecting companies as well as the complete economic and social system, and the purpose of the thesis is to recognise and increase knowledge of the megatrends shaping the logistics industry and to study their potential effects on the future logistics space occupier preferences and logistics space demand in the Finnish market. The research method of the thesis is environmental scanning, a method of futures studies. The environmental scanning process completed in the thesis consists of two parts: literature scanning and expert panel. The aim of the literature scanning is to recognise the logistics megatrends by reviewing existing literature and publications focusing on the subject. The expert panel verifies the results of literature scanning and finds out potential effects of the logistics megatrends on logistics space demand and occupier preferences in the Finnish environment. The expert panel consists of eleven experts, representing the players in the logistics property market, both logistics space occupiers and real estate investors. As a result of the completed environmental scanning process, five logistics megatrends, eight megatrend subcategories and numerous of potential effects of the megatrends on the logistics space demand have been identified and analysed. The logistics megatrends covered in the thesis are (1) demographic changes, urbanisation and changing demand, (2) technological development, (3) collaboration and integration, (4) globalisation, re-shoring and changing global competition and (5) ecological drivers and sustainability. Also the probability and importance of each megatrends have been estimated, and in total seven potential futures themes created to represent the combined effects of the megatrends and the potential future developments of logistics occupier demand.en
dc.description.abstractLogistiikkakiinteistöjen suosio sijoituskohteina on viime vuosina kasvanut sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Samanaikaisesti toimintaympäristön jatkuvat muutokset ovat haastaneet logistiikka-alan ja sen toimijat, logistiikkatoimitilojen käyttäjät. Megatrendit edustavat yrityksiin ja niiden toimintaympäristöön vaikuttavia väistämättömiä muutosvoimia, ja tämän diplomityön tarkoituksena onkin tunnistaa ja lisätä tietämystä logistiikka-alaa muovaavista megatrendeistä sekä tutkia logistiikkatilojen käyttäjien tulevia preferenssejä ja tulevaisuuden tilakysyntää Suomessa. Diplomityön tutkimusmenetelmänä on tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä edustava toimintaympäristön muutosten tarkastelu. Toimintaympäristön muutosten tarkastelu toteutetaan tässä diplomityössä kaksivaiheisesti: kirjallisuustarkastelun ja asiantuntijapaneelin avulla. Kirjallisuuslähteiden tarkastelun tarkoituksena on tunnistaa logistiikan megatrendit tutkimalla aiheeseen keskittyviä kirjallisuuslähteitä ja julkaisuja. Asiantuntijapaneelin tarkoituksena on varmentaa kirjallisuustarkastelun tulokset ja tunnistaa megatrendien mahdollisia vaikutuksia logistiikkatilakysyntään ja käyttäjien preferensseihin Suomessa. Asiantuntijapaneelin 11 jäsentä edustavat logistiikkakiinteistömarkkinoiden osapuolia, sekä tilankäyttäjiä että kiinteistönomistajia. Toimintaympäristön muutosten tarkastelun lopputuloksena tunnistettiin ja tarkasteltiin yhteensä viittä logistiikan megatrendiä, kahdeksaa megatrendien alakategoriaa sekä megatrendien lukuisia mahdollisia vaikutuksia logistiikkatilakysyntään. Diplomityössä tarkasteltavat logistiikan megatrendit ovat (1) demografiset muutokset, kaupungistuminen ja kuluttajakysynnän muutokset, (2) tekninen kehitys, (3) yhteistyö ja integraatio toimitusketjuissa, (4) globalisaatio, ”re shoring” ja muuttuva kansainvälinen kilpailu ja (5) ekologiset ajurit, kestävä kehitys ja vastuullisuus. Lisäksi kunkin megatrendin todennäköisyyttä ja merkitystä arvioitiin ja kaikkiaan seitsemän mahdollista tulevaisuuden teemaa luotiin havainnollistamaan megatrendien osin yhteneviä vaikutuksia ja tulevaisuuden logistiikkatilakysynnän mahdollisia kehityskulkuja.fi
dc.format.extent88 + 4
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/23667
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201612085858
dc.language.isoenen
dc.programmeKiinteistötalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKiinteistöjohtaminenfi
dc.programme.mcodeM3003fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordfutures studiesen
dc.subject.keywordmegatrenden
dc.subject.keywordenvironmental scanningen
dc.subject.keywordlogisticsen
dc.subject.keywordlogistics propertyen
dc.subject.keywordoccupier demanden
dc.titleLogistics megatrends and their potential effects on demand for logistics premises in Finlanden
dc.titleLogistiikan megatrendit ja niiden mahdolliset vaikutukset logistiikkatilakysyntään Suomessafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi55161
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Seppälä_Maija_2016.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format