Maanalaisen pikaraitiotien suunnitteluperusteet Helsingissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
Raitiotiet ovat tehneet 2000-luvulla paluun kaupunkien liikennejärjestelmäsuunnittelun ytimeen. Kun raitiotiet ovat kasvaneet aina raskaammiksi ja nopeammiksi, on niiden ero metrojärjestelmiin kutistunut ja hyödyt kasvaneet. Maanalaisen pikaraitiotien mahdollisuudet ovatkin juuri raskaan metron ja kevyen raitiotiejärjestelmän eron kurominen kiinni. Pikaraitiotietunneleita on rakennettu ympäri Eurooppaa jo 1960- ja 70-luvuilla. Tällöin näitä ratkaisuita kutsuttiin esimetroiksi, sillä nämä linjat oli myöhemmin tarkoitus korvata täydellä metrojärjestelmällä. 2000-luvun pikaraitiotietunnelin tarkoituksena on puolestaan parantaa pikaraitiotien sujuvuutta ja palvelutasoa, eikä luoda pohjaa myöhemmälle metrorakentamiselle. Helsingin seudun poikittaiset yhteydet ovat erittäin vajavaiset, johtuen siitä, että joukkoliikennettä on vuosikymmeniä suunniteltu erittäin monosentrisesti Helsingin keskustasta säteittäisesti lähtevien linjojen varaan. Nyt kun Pasilasta on muodostumassa aidosti Helsingin toinen liikenteen keskus, on myös tarpeen suunnitella raskaampia ja kestävämpiä yhteyksiä Pasilasta myös muualle, kuin keskustasta säteittäisesti meneviä yhteyksiä. Tässä työssä on tarkoitus selvittää tekniset edellytykset maanalaisen pikaraitiotien rakentamiselle, etenkin miten pikaraitiotien suunnitteleminen eroaa raitiotien, metron ja lähijunaliikenteen suunnittelemisesta.

Tramways have made a comeback to the transport system planning in the early years of the 21st century. As the tramways have become heavier and faster, their difference to metro and underground suburban rail gets smaller. One possibility for solving the gap between heavy metro rail service and slow tramway lines would be underground light rail. These kinds of solutions have been built around Europe for a long time, especially in the 1960’s and 70’s. Back then, the underground light rail tunnel was thought to be just a temporary phase before converting the light rail into a full metro infrastructure. Therefore, these systems are often called pre-metros. In the 21st century, the purpose of these systems is more to improve the fluency and service level of light rail without the intention of upgrading them into full metro systems in the future. In Helsinki the public transportation network has been developed until recently in a monocentric manner, mostly by creating radial lines terminating in the city centre. As the Pasila area is in the state of rebirth with the new transport hub being built, the need of high quality tangential public transportation links has become a necessity. The regeneration of the area also provides a possibility to do that. In this thesis the technical differences between light rail, metro and suburban rail are compared and new guidelines for underground light rail are proposed. New guidelines are necessary, as underground light rail is a completely new thing in Helsinki and Finland.
Description
Supervisor
Mäntysalo, Raine
Thesis advisor
Silvo, Anton
Keywords
pikaraitiotie, tunneli, suunnitteluperusteet, Pasila
Other note
Citation