Liikelaitoksen markkinoinnin välitavoitteiden mittaaminen : Esimerkkinä Valtion painatuskeskuksen palvelutasotutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
VALTIONYRITYKSET, PALVELUT, KIRJAPAINOT
Other note
Citation