Pienen rakennushankkeen rakennuttaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
66 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli kuvata pienen rakennushankkeen rakennuttamisen prosessi laadunhallinnan näkökulmasta Engel rakennuttamispalvelut Oy:n laatujärjestelmää varten. Tutkimus perustui organisaatiossa rakennuttamistehtävissä toimivien henkilöiden haastatteluihin ja kirjallisuuteen. Teoreettisena lähtökohtana oli laadunhallintaa ja prosessiajattelua käsittelevä kirjallisuus. Haastattelujen avulla selvitettiin pienen hankkeen rakennuttamisen ongelmakohdat ja yrityksen nykyiset toimintatavat. Lopuksi suoritettiin testi, jolla arvioitiin, miten pienen hankkeen rakennuttamisesta tehty malli vastaa käytännön toimintaa. Tutkimuksen tulokset olivat pienen rakennushankkeen rakennuttamisen prosessikuvaus ja toimintaohjeet (10 kpl) prosessin keskeisille toiminnoille. Lisäksi esitettiin malli, miten yrityksen laatupolitiikka periytyy toimintaohjeisiin. Pienen rakennushankkeen rakennuttamisen tärkeimpiä ongelmia ja kysymyksiä verrattuna ison hankkeen rakennuttamisen menettelytapoihin olivat seuraavat:. Millainen on projektiorganisaatio?. Mitä menettelytapoja voidaan yksinkertaistaa tai jättää pois?. Miten rakennuttamisprosessi voidaan tuotteistaa?. Toimintaohjeet laadittiin siten, että pienen hankkeen projektiorganisaation muodosti yksi henkilö. Menettelytapoja kevennettiin yhdistämällä eri toimintoja ja rakennuttamistehtäviä. Toimintaohjeisiin sisältyvät asiakirjamallit mahdollistavat rakennuttamistoiminnan toimintojen vakioimisen ja yhtenäistämisen organisaatiossa.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Perälä, Marita
Keywords
small project, ladunhallinta, contracting, pieni hanke, process, rakennuttaminen, quality management, prosessi
Other note
Citation