Teräväpiirtotelevisio Suomen maanpäällisessä julkisessa televisioverkossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
xiii + 88 + [17]
Series
Abstract
Digitaalinen televisio on levinnyt nopeasti Suomessa ja samalla myös palveluntarjoajien tarpeet ja vaatimukset kasvavat kilpailutilanteen kiristyessä. Nykyisin julkisissa televisioverkoissa digitaaliset lähetykset lähetetään ns. normaalipiirrolla, teräväpiirtolähetysten odotetaan alkavan loppuvuonna 2010. Koodaustekniikoiden kehittyessä, näyttöjen tarkkuuden parantuessa, näyttöjen hinnan laskiessa ja teräväpiirtosoittimien yleistyessä, on esille noussut teräväpiirtotelevisio myös julkisten televisioverkkojen kohdalla. Tässä työssä selvitetään teräväpiirtotelevisio tekniikkaa ja erityisesti soveltuvuutta maanpäälisiin julkisiin televisioverkkoihin. Työssä pyritään selvittämään julkisten televisioverkkojen antamien reunaehtojen perusteella minkälaisia kompressionopeuksia ja palvelumääriä voidaan käyttää. Tärkeä asia on laatu, jonka avulla teräväpiirtotelevisio erottuu nykyisestä digitaalisesta televisiosta.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Jyri
Thesis advisor
Laiho, Jorma
Keywords
digital television, digitaalinen televisio, high definition, teräväpiirtotelevisio, quality, laatu, MPEG2, H.264
Other note
Citation