Helsingin Pörssin tietoliikenneverkon uudistaminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teletekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Suomen osake- ja johdannaismarkkinat yhdistettiin HEX Oy:ksi 1.1.1998 niiden kuuluttua aikaisemmin eri yrityksille. Näiden yritysten jäljiltä jäi kaksi erillistä, eri tavalla toteutettua kaupunkiverkkoa, joiden yhdistäminen yhdeksi oli järkevää. Työssä verrataan ulkoistettua verkkoa itse tehtyyn verkkoon ja todetaan itse tekeminen Pörssin tapauksessa taloudellisesti paremmaksi ratkaisuksi. Työssä kuvataan kaupankäyntiohjelmistojen toiminta pääpiirteittäin ja selvitetään uudelta verkolta vaadittavat ominaisuudet. Koska kolmasosa Pörssissä toimivista välittäjistä on lisäksi ruotsalaisia pankkeja ja pankkiiriliikkeitä, rakennetaan samassa yhteydessä Tukholmaan tietoliikennesolmu laskemaan näiden ns. etävälittäjien kustannuksia. Työn loppuosassa kuvataan tehty ratkaisu. Ratkaisun käytännön toteutukseen kuuluu reititysprotokollan valinta, näitä verrataan ja valitaan tarkoitukseen parhaiten sopiva. Lisäksi tarkennetaan aikaisempia tietoturvamäärittelyjä sekä kuvataan tietoturvan käytännön toteutus. Lisäksi selvitetään erilaisia verkon vikatilanteita sekä niiden vaikutuksia yrityksen pääliiketoimintaan.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Kyhälä, Ari
Keywords
rititysprotokolla, tietoturva, vikasietoinen tietoverkko, fault-tolerant network, routing control protocol, security
Other note
Citation