Allyylisiirtyminen palladiumkatalysoidussa syklisaatiossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-08-30
Department
Major/Subject
Kemia
Mcode
KE3001
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
95 + 24
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Ari
Thesis advisor
Heikinheimo, Annakaisa
Joensuu, Pekka
Keywords
pyrrolidinoni, allyylinen alkylointi, palladium, katalyysi, metateesi
Other note
Citation