Implementing HIP Algorithms in Linux Kernel

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
Tik-110
Degree programme
Language
en
Pages
49+9
Series
Abstract
Linuxin ydin on osa, joka huolehtii koko tietokoneen ohjauksesta. Perus Linux ytimen aloittaessa jonkun tehtävän suorittamisen, tehtävää ei voi kesken vaihtaa. Tämä merkitsee sitä, että mitä kauemmin tehtävän suorittaminen kestää sitä korkeammaksi ytimen vasteaika kasvaa. Käyttäjälle tämä näkyy esimerkiksi hiiren kursorin liikkeen epätasaisuutena. Monet uudet, Internetissä käytettävät, tietoliikenneprotokollat vaativat suhteellisen paljon laskentaa. Käytännössä tämä tarkoittaa yli satojen millisekuntien suoritusaikaa. Jos tämänlaisia tehtäviä annetaan Linuxin ytimelle, niin muut tehtävät joutuvat odottamaan ajan tekemättä mitään. Ihmiselle tämä aika on pieni, mutta esimerkiksi ydinvoimalaa valvovalle tietokoneelle suuri. Tässä diplomityössä on tarkoitus toteuttaa Host Identify Protocol:n salausalgoritmit Linux ytimessä siten, että ytimen vasteaika ei kasvaisi liikaa niiden ajon aikana. Tällöin mahdollistetaan pitkäkestoisten algoritmien ajaminen Linux ytimessä ilman, että ulkopuoliset tarkkailijat (tietokoneen käyttäjät) huomaisivat mitään.
Description
Supervisor
Raatikainen, Kimmo
Thesis advisor
Raatilainen, Kimmo
Keywords
Linux, Linux, kernel, ydin, preemption, host identity protocol, host identity protocol
Other note
Citation