Johtamisjärjestelmän rakentaminen laatu- ja hitsausstandardi-vaatimusten mukaisesti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-10-20
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
100+14
Series
Abstract
Diplomityön kohdeyrityksenä on Hakaniemen Metalli Konserni, joka koostuu kahdesta yrityksestä: Hakaniemen Metalli Oy:stä ja sen tytäryhtiöstä High Metal Production Oy:stä. Yritys on jo 60 vuoden ajan erikoistunut kehittämään ja valmistamaan ruostumattomasta ohutlevystä prosessilaitteita ja komponentteja teollisuuden eri aloille. Diplomityön tavoitteena on luoda teoreettinen perusta johtamisjärjestelmän rakennusprosessille ja luoda kohdeyrityksessä aiemmin käytössä olleen laadunhallintajärjestelmän tilalle uusi, määriteltyjen standardien mukainen Johtamisjärjestelmä. Uuden järjestelmän avulla HMK pyrkii mm. kehittämään yritystoimintaansa kannattavammaksi ja laajentaa toimintaansa ulkomaille Työssä määritellään teoreettinen pohja järjestelmälle, analysoidaan kohdeyrityksen nykytilanne ja toimintatavat, minkä jälkeen kohdeyritykselle rakennetaan uusi, laatu-ja hitsausstandardien mukainen Johtamisjärjestelmä. Diplomityö antaa valmiudet Hakaniemen Metalli Konsernin liiketoiminnan kehittämiselle laatu-, ja hitsausstandardien vaatimusten mukaisiksi. Uuden Johtamisjärjestelmän toteuttaminen Hakaniemen Metalli Konsernille on ollut pitkä prosessi ja vaikka työ järjestelmän kanssa jatkuu edelleen, on prosessiin panostaminen kannattanut. Uusi Johtamisjärjestelmä on vastannut erinomaisesti sille asetettuihin tavoitteisiin, kun Hakanimen Metalli Konsernille suositeltiin keväällä 2014 sertifikaattia.

This Master’s Thesis is made for Finnish company Hakaniemen Metalli Oy that manufacture innovative stainless sheet metal structures by utilizing laser technology for cutting and welding. Company has been working for over 60 years. The goal of this Master’s Thesis is to to develop a new Management System for Hakaniemen Metalli Oy and replace the old quality management system with it. The development of the new management system will be based on the theoretical part of this thesis and it will be buist according to required quality and welding standards. This Master’s Thesis will define the theoretical basis for the development of the Management System, analyse the present situation of the company. After analysing the company the actual Management System will be developed. This Thesis provides Hakaniemen Metalli Oy a possibility to develope its business activities. Despite the fact that the process took about a year, the development of the new Management System has been a succes and it achieved the defined targets. The new Management System is logical, easy to update and Hakanimen Metalli got a recommnendation for sertification on May 2014.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Aaltonen, Kalevi
Niemelä, Tero
Keywords
johtamisjärjestelmä, laadunhallintajärjestelmä, laatu, standardit, prosessit
Other note
Citation