Narratives about Finnish Web Sites What do a group of executives moving to Finland grasp online?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Organization and Management
Organisaatiot ja johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
48
Series
Abstract
Narratives about Finnish Web Sites! What do a group of executives moving to Finland grasp online? Research Objectives The research objectives and the goal of this study was to better understand what a group of Executives moving to Finland from various cultural backgrounds are able to grasp from the 12 companies operating in Finland mainly based on their online presence. Methodology The methodology chose for this study is a form of Empirical research known as Narrative approach. It fits this study due to the fact that it focuses on understanding and analyzing what an individual feels, understands and shares. The study material was chosen accordingly. Research Findings The major finding was that in general the companies within the study do not have English sites tailored to fit the needs of a person with international backgrounds and no Finnish knowledge. Tarinoita Suomalaisista nettisivuista! Minkälaista informaatiota joukko johtajia, jotka ovat muuttamassa suomeen saavat netin kautta. Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena on paremmin ymmärtää mitä 10 johtajaa, joita on palkattu ulkomailta suomeen ymmärtävät suomalaisten palvelutarjoajien tarjoamasta perustuen näiden yritysten englanninkielisiin sivuihin. T utkimusmetodi Tähän tutkimukseen soveltui laadullisen empiirisen tutkimusmetodin ala narratiivinen lähestymistapa. Se sopii parhaiten valitsemaani aiheeseen, sillä se antaa puitteet ymmärtää tapahtuma ihmisten kokemusten kautta. Tutkimusaineisto on kerätty vastaamaan metodia. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksessa selvisi, että valitsema yritysjoukko ei pystynyt kommunikoimaan haastateltavillemme englanninkielellä mitä he ovat tarjoamassa.
Description
Keywords
Cross Cultural Communication, Management, Integration, Perception, Impression, Translation, Kulttuuri, viestintä, johtajuus, integraatio, kääntäminen
Other note
Citation