Numerical modeling of high efficiency LEDs

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
68
Series
Abstract
Korkean hyötysuhteen ledit ovat energiatehokkaita valonlähteitä, joiden odotetaan parantavan valaistuksen energiatehokkuutta merkittävästi lähivuosina. Muita tärkeitä ledien sovelluskohteita on mm. tietoliikenne- ja näyttötekniikassa. Numeeriset menetelmät ovat varteenotettava työkalu tulevaisuuden lediratenteiden optimointiin. Simuloimalla saadaan yksityiskohtaista tietoa fysikaalisista suureista ja ilmiöistä, joiden mittaaminen on vaikeaa. Tämä diplomityö käsittelee ledien fysiikkaa ja toimintaperiaatetta. Tarkastelun kohteena on erityisesti virrankuljetukseen ja varauksenkuljettajien rekombinaatiomekanismeihin liittyvät ilmiöt. Varauksenkuljettajadynamiikkaa kuvataan osittaisdifferentiaaliyhtälöryhmällä, jonka numeerisella ratkaisulla mallinnetaan ledin toimintaa. Simuloidut rakenteet ovat yksiulotteisia pn- ja heteroliitoksia. Simulaatioista saatavia tuloksia käytetään virrankuljetuksen ja optisten prosessien hyötysuhteiden määrittämiseen. Ledien toiminnan lämpötilariippuvuutta tarkastellaan optimaalisen toimintapisteen ja lämpötilan määrittämiseksi. Heteroliitoksen vallien paksuuden ja lämpötilan vaikutusta aktiivisen alueen vuotovirtaan tarkastellaan yksityiskohtaisesti.
Description
Supervisor
Tulkki, Jukka
Thesis advisor
Oksanen, Jani
Keywords
light emitting diodes, ledit, optoelectronics, optoelektroniikka, electroluminescence, elektroluminesenssi, efficiency, hyötysuhde, modeling, mallintaminen
Other note
Citation