Apartment building to Kyläsaari

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
50
Series
Abstract
This master's thesis includes a housing design for one apartment house, which is intended for a special residential use. Design area is part of a housing block which is consisted of three similar buildings. Work has been developed based on the local town plan. New modified version of the plan has been developed to change the planned area form industrial construction into residential and office purposes. Area will be part of the campus extension for the Arcada University of Applied Sciences. Building project is located in Hermanni district in Helsinki at the northern side of the existing Kyläsaari Street. During the next decades this industrial area will be transformed into residential region with local services. City council has approved a master plan 14.3.2008 for the Hermanni and S6rnaistenranta, area which is also known as a Kalasatama. Kyläsaari district, which is part of the plan, is directed for public and administrative services as well as residential use consisted of mainly apartment housing. Total plot area of the housing block is 5500m<sub>2</sub> from which 2300m<sub>2</sub> are reserved for this case. Parking is arranged on the Kyläsaarenkuja street front and specific parking plot. Nearest services are located in Arabia shopping centre where can be found grocery and specialized shops. Main buildings of the Arcada University Applied Sciences and Prakticum vocational school are situated northern side of the study area. Block area of the specialized housing offers different kind of services for the occupants, campus students, teachers and local inhabitants. Target group of the apartment house are students and senior citizens. Besides dwellings the plan contains also common spaces at the ground floor. The purpose of this planned housing combination is to diversify areas social environment. In addition to the housing design, dwelling flexibility between the elderly and students has been investigated as well as energy efficiency within the distributed energy systems. The building is architecturally generous and blends into the surrounding industrial heritage. Long frontline of the house is consisted of different sized sections which are from two to six stories high. Roof terraces are placed on top these lower two story high units, which are located between higher, cube kind of building volumes. These five and six story elevated parts have each specific kind of inhabitant group. Lower parts enable also natural light to the darker inner yard.

Diplomityössä on laadittu suunnitelma erityisasumiseen tarkoitetulle kerrostalolle. Rakennus on osa tulevaa korttelialuetta, joka koostuu kolmesta samankaltaisesta kerrostalosta. Uudisrakennusta on lähdetty kehittämään asemakaavan pohjalta. Kaavaan on tehty muutos jonka pohjalta alueelle voidaan rakentaa teollisuusrakentamisen sijaan asuin-, ja toimistotaloja vastaamaan ammattikorkeakoulu Arcadan laajennustarpeita. Suunnittelualue sijaitsee Hermannin kaupunginosassa nykyisen Kyläsaarenkadun pohjoispäässä, josta teollisuus ja varastointi väistyvät vaiheittain ja tilalle tulee asuntoja ja palveluita. Kaupunginvaltuuston 14.3.2008 hyväksymässä Sörnäistenrannan Hermanninrannan (Kalasataman) osayleiskaavassa alue on julkisten palvelujen ja hallinnon aluetta sekä kerrostalovaltaista asuntoaluetta. Kortteliosan pinta-ala on 5500 m<sub>2</sub>, josta 2300 m<sub>2</sub> kuuluu tämän työn piiriin. Rakennusmassa rajautuu lännessä Kyläsaarenkujaan, pohjoisessa korttelirakennusten väliseen pihakatuun, idässä ja eteläpuolella Helsingin rakennusviraston tonttiin. Autopaikoitus on järjestetty kadunvarsipaikoituksena Kyläsaarenkujan varteen sekä erilliselle, autopysäköintiin osoitetulle alueelle. Korttelirakenteen lähimmät palvelut sijaitsevat viereisessä Arabian kauppakeskuksessa, jossa on päivittäistavaramyymälöitä ja erikoisliikkeitä. Alueen pohjoispuolelle jäävät ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin päärakennukset. Erityisasumisen korttelialueelle osoitettuja palveluja käyttävät asukkaiden lisäksi myös edellä mainittujen koulujen oppilaat, opettajat ja lähialueen asukkaat. Asuinrakennuksen kohderyhmänä ovat opiskelijat sekä senioriasukkaat. Asuinhuoneistojen lisäksi pohjakerroksekseen on järjestetty yhteisiä tiloja. Opiskelijoille ja erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakentamisella on pyritty monipuolistaan alueen sosiaalista ympäristöä. Tässä työssä on tutkittu lisäksi palvelu-, ja opiskelija-asumisen yhdistäviä tekijöitä sekä. hajautettujen energiajärjestelmien potentiaalia energiatehokkaan asumisen lisäämiseksi. Kerrostalo on pyritty sulauttamaan alueen teolliseen ilmeeseen. Talon jalustasta nousee erikorkuisia ja -kokoisia asuntonoppia, jossa jokaisessa on oma asukasryhmänsä. Noppien väliin jäävät matalammat rakennusosat mahdollistavat luonnonvalon kulkeutumisen pimeälle sisäpihavyöhykkeelle. Välitilat toimivat myös yhteiskäyttöisinä kattoterasseina. Rakennuksen bruttoala 4793 m<sub>2</sub>. Rakennuksen kerrosala 4398 m<sub>2</sub>.
Description
Supervisor
Huttunen, Hannu
Keywords
specialized housing, erityisasuminen, energy efficiency, aurinkopaneeli, solar panel, energiatehokkuus, palveluasuminen
Other note
Citation