Miten lämpö vaihtelee jauhatuksen vaikutuksesta paperisaosta käsiteltäessä holanterissa kun valmistetaan voimapaperia eri kovuusasteisesta puolivalmisteesta ? Miten tällainen lämmön vaihtelu vaikuttaa paperivalmisteen huokoisuuteen ?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1938
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
62 s. + liitt. 79
Series
Description
Supervisor
Brax, Andres Johannes
Keywords
Other note
Citation