Häviöllisen dielektrisen aaltojohdon analyysi variaatiomenetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1989
Major/Subject
Radiotekniikka
Mcode
Ele-26
Degree programme
Language
fi
Pages
62
Series
Description
Supervisor
Lindell, Ismo V.
Thesis advisor
Oksanen, Markku
Keywords
dielektrinen aaltojohto, variaatiolaskenta, isotrooppinen häviöllinen askelkuitu
Other note
Citation