Exploring the revitalisation of local materials through community engagement - a case study of bamboo as a building material in Ghana

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKoivisto, Elina
dc.contributor.advisorWireko Manu, Frederick
dc.contributor.authorHedström, Janina
dc.contributor.departmentarkfi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHollmén, Saija
dc.date.accessioned2024-01-28T16:04:42Z
dc.date.available2024-01-28T16:04:42Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractIn Kumasi, the second largest city in Ghana, modern global influences on the built environment entail constraints for the cultural identity and a resilient future. Due to recent economic growth and a misleading Eurocentric mindset, imports and exploitation of unsustainable materials for construction have become the new reality, and sceptical attitudes towards local materials’ potential in modern buildings prevail. A particularly undervalued local resource in Kumasi is bamboo - a fast-growing and robust natural material with a cultural value of use in traditional buildings. While bamboo holds significant potential for modern construction, the main obstacle to its utilisation in Kumasi today lies in its underestimation among the inhabitants. Due to threats posed by climate change and prevailing uniform modernist ideals, architects and other building professionals hold responsibilities for promoting the use of local materials with culturally adapted building techniques. As the significance of any project relies on the trust within the local community, this thesis studies whether and how community engagement can function as a method to re-inspire favourable perceptions of a local (natural and cultural) building material. Through a case study of bamboo as a building material in Ghana, this thesis aims to promote the use and positive perceptions of bamboo through participatory engagement. The research was conducted in collaboration with the local Building and Road Research Institute (BRRI) in Kumasi. The methods implied analysing an existing worn-out bamboo building, organising practical workshops with bamboo, initiating local discussions about the material and analysing local perceptions towards it. A prototype of a small bamboo structure, assembled through local participation, and a handbook for sharing learnings of sustainable bamboo construction in the Ghanaian context based on the practical investigations constitute the tangible key outputs of the thesis. The research findings show that the sceptical perceptions towards bamboo among the participants changed to become more confirmative during the practical experiences. The study found that participating in practical experiences with a material through hands-on activities can generate significant excitement, sharing of learnings, recognition of potential and gaining specific ownership of the material through creative exploration. Community engagement thereby proved an effective method to inspire positive perceptions towards a local material and to spark interest for continued investigation among the participants. To continue the promotion of bamboo in Ghana, a deepened study of bamboo treatment that could demonstrate its sufficient durability is recommended for further research.en
dc.description.abstractI Kumasi, den näst största staden i Ghana, innebär modern global påverkan på den byggda miljön begränsningar för den kulturella identiteten och en motståndskraftig framtid. På grund av den senaste tidens ekonomiska tillväxt och ett missvisande eurocentriskt tänkesätt har import och exploatering av ohållbara material för byggande blivit den nya verkligheten, och skeptiska attityder till lokala materials potential i moderna byggnader råder. En särskilt undervärderad lokal resurs i Kumasi är bambu – ett snabbt växande och robust naturmaterial med ett kulturellt värde av användning i traditionella byggnader. Även om bambu har en betydande potential för modern konstruktion, ligger det största hindret för dess användning i Kumasi idag i dess underskattning bland invånarna. På grund av hot från klimatförändringar och rådande enhetliga modernistiska ideal har arkitekter och andra byggnadsproffs ansvar för att främja användningen av lokala material med kulturellt anpassad byggteknik. Eftersom betydelsen av ett projekt är beroende av förtroendet inom det lokala samhället, studerar denna avhandling om och hur samhällsengagemang kan fungera som en metod för att återinspirera gynnsamma uppfattningar om ett lokalt (naturligt och kulturellt) byggnadsmaterial. Genom en fallstudie av bambu som byggmaterial i Ghana, syftar denna avhandling till att främja användningen och positiva uppfattningar om bambu genom deltagande engagemang. Forskningen genomfördes i samarbete med det lokala bygg- och vägforskningsinstitutet (BRRI) i Kumasi. Metoderna innebar att analysera en befintlig utsliten bambubyggnad, anordna praktiska workshops med bambu, initiera lokala diskussioner om materialet och analysera lokala uppfattningar om det. En prototyp av en liten bambustruktur, sammansatt genom lokalt deltagande, och en handbok för att dela lärdomar om hållbart bambubyggande i det ghananska sammanhanget baserat på de praktiska undersökningarna utgör avhandlingens konkreta nyckelprodukter. Forskningsresultaten visar att de skeptiska uppfattningarna om bambu bland deltagarna förändrades till att bli mer bekräftande under de praktiska upplevelserna. Studien fann att deltagande i upplevelser med ett material genom praktiska aktiviteter kan generera betydande iver, utbyte av lärdomar, erkännande av potential och specifikt ägande av materialet genom kreativ utforskning. Samhällsengagemang visade sig därmed vara en effektiv metod för att inspirera positiva uppfattningar om ett lokalt material och att väcka intresse för fortsatt undersökning bland deltagarna. För att fortsätta främja bambu i Ghana rekommenderas vidare en fördjupad forskning om bambubehandling som skulle kunna visa dess tillräckliga varaktighet som ett byggnadsmaterial.sv
dc.format.extent147+87
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/126121
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202401281789
dc.language.isoenen
dc.programmeArkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelmafi
dc.subject.keywordbambooen
dc.subject.keywordmaterial perceptionen
dc.subject.keywordsustainable constructionen
dc.subject.keywordcommunity engagementen
dc.subject.keywordvernacular architectureen
dc.subject.keywordGhanaen
dc.titleExploring the revitalisation of local materials through community engagement - a case study of bamboo as a building material in Ghanaen
dc.titleAtt utforska revitaliseringen av lokala material genom samhällsengagemang - en fallstudie av bambu som byggmaterial i Ghanasv
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Hedström_Janina_2023.pdf
Size:
54.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format