Impact of seller's interests on an entrepreneurial company acquisition

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSnellman, Janne
dc.contributor.authorHattara, Antti
dc.contributor.departmentTuotantotalouden laitosfi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorLaamanen, Tomi
dc.date.accessioned2020-12-05T14:19:07Z
dc.date.available2020-12-05T14:19:07Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstractTämän tutkimuksen lähtökohtana on Graebnerin (2001) tutkimus, joka tutki yritysostoja myyjän näkökulmasta ja löysi valitun lähestymiskulman johdosta uutta merkittävää tietoa aiheesta. Kyseinen tutkimus on ainoa ostajan näkökulmasta viime vuosina tehty tutkimus. Tämä jättää mahdollisuuden löytää uutta tietoa myyjien intresseistä ja niiden vaikutuksista yritysostoon, kun valitaan yksityiskohtaisempaan tarkasteluun koko yritysostoprosessi alusta loppuun. Diplomityön tutkimusongelma on: "Miten myyjän intressit vaikuttavat kasvuyrityksen yritysostossa?" Tutkimuksen tavoitteet ovat:. Esitellä yritysoston tärkeimmät osatekijät myyjän kannalta. Tarjota lisää tietoa myyjän agendasta yritysostossa. Selittää myyjän agendan ja sen aiheuttamien vaikutusten väliset suhteet yritysostossa. Ehdottaa löydettyihin tuloksiin perustuvia käytännön johtopäätöksiä myyjille ja ostajille. Kirjallisuuskatsaus esittelee olemassa olevaa teoriaa myyjän yritysostoprosessista jakaen sen neljään pääosaan: yritysostoa edeltävä vaihe, yritysoston alkuvaihe, kaupantekovaihe ja sulauttaminen. Teoriat myyjän intresseistä ja niiden vaikutuksesta yritysostoon havainnollistuvat yhteenvedoksi luodussa mallissa. Kolme tapaustutkimusta ostetuista mobiilipelialan kasvuyrityksistä luo perustan empirialle ja teoriamallin edelleen kehittämiselle. Tapauskohtaisten analyysien tarkoituksena on tarjota yksityiskohtaisia tuloksia myyjän motiiveista ja niiden vaikutuksista yritysostoon. Lopuksi myyjän intressit yleistetään kahdeksi agendaksi: liiketoimintalähtöinen agenda ja intressilähtöinen agenda. Näiden agendojen välinen vertailu vaikutustensa suhteen kiteyttää ymmärryksen siitä miten myyjän agenda vaikuttaa kasvuyrityksen yritysostossa. Lopuksi löydettyjen tulosten pohjalta annetaan suosituksia tuleville kasvuyrittäjille ja mahdollisille yritysten ostajille.fi
dc.format.extent(7) + 81
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/96277
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120555111
dc.language.isoenen
dc.programme.majorYritysstrategia ja kansainvälinen liiketoimintafi
dc.programme.mcodeTU-91fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordacquisitionen
dc.subject.keywordyritysostofi
dc.subject.keywordentrepreneuren
dc.subject.keywordyrittäjyysfi
dc.subject.keywordstart-upen
dc.subject.keywordkasvuyritysfi
dc.subject.keywordselleren
dc.subject.keywordmyyjäfi
dc.titleImpact of seller's interests on an entrepreneurial company acquisitionen
dc.titleMyyjän intressien vaikutus kasvuyrityksen yritysostossafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_11178
local.aalto.idinssi37231
local.aalto.openaccessno
Files