Geofysikaalisten reikämittausten käytöstä malminetsinnässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1973
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Hjelt, Sven-Erik
Thesis advisor
Lappalainen, Pekka
Keywords
Other note
Citation