Selittävyyden vaikutus tekoälyn käyttäjäkokemukseen

No Thumbnail Available
Files
van_der_Helm_Laurens_2024.pdf (178.31 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-07
Department
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
SCI3027
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
24
Series
Abstract
Tekoälyn yleistyessä yhä useammat käyttäjät hyödyntävät sitä erilaisissa tehtävissä eri toimialoilla. Näin ollen on huolehdittava siitä, että tekoälyn käyttäjäkokemus mahdollistaa tekoälyn tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen käytön. Yksi keino vaikuttaa tekoälyn käyttäjäkokemukseen on selittävyys. Tekoälyä, jolla on selittävyyttä kutsutaan selittäväksi tekoälyksi. Selittävyyttä luodaan tekoälyyn selityksillä, jotka ovat yleensä tekstipohjaisia, visuaalisia tai näiden yhdistelmiä. Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten selittävyys vaikuttaa tekoälyn käyttäjäkokemukseen. Käyttäjäkokemuksen laajuuden vuoksi työssä tarkasteltiin vain selittävyyden vaikutusta tekoälyn koettuun läpinäkyvyyteen ja reiluuteen sekä käyttäjän luottamukseen ja ymmärrykseen. Työssä keskityttiin vain näihin osa-alueisiin, koska selittävyys vaikuttaa näihin eniten. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena. Työn tulosten perusteella selittävyys parantaa tekoälyn käyttäjäkokemusta tekemällä siitä käyttäjille läpinäkyvämmän, luotettavamman, ymmärrettävämmän ja reilumman, jos tekoälyn selittävyys matkii ihmisten välistä vuorovaikutusta ja räätälöidään tekoälyjärjestelmän käyttäjäryhmälle sekä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Muutoin selittävyys voi vaikuttaa tekoälyn käyttäjäkokemukseen kielteisesti, sillä se ylikuormittaa, hämmentää tai jopa manipuloi käyttäjiä tekemään vääriä päätöksiä, jos selitykset ovat käyttäjälle esimerkiksi liian monimutkaisia. Tulosten mukaan selittävyys saattaa myös samanaikaisesti parantaa yhtä käyttäjäkokemuksen osa-aluetta, mutta heikentää toista, minkä vuoksi on tärkeää priorisoida kunkin tekoälyjärjestelmän kannalta tärkeimpiä osa-alueita.
Description
Supervisor
Savioja, Lauri
Thesis advisor
Aspelund, Anna
Keywords
tekoäly, käyttäjäkokemus, selittävyys, selittävä tekoäly
Other note
Citation