Content management system as a tool for creating communal hybridmedia content

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2007
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
83+15
Series
Abstract
Erityisesti viime vuosina on tulostus- ja painatusmedia joutunut kilpailemaan muiden medioiden kanssa kuluttajista. Kilpailuedun luomiseksi on kehitetty erilaisia sähköisen mediatuotteen ja painetun mediatuotteen yhdistelmiä eli hybridimedioita. Valtaosa hybridimedian parissa tehtävästä tutkimuksesta ja kehitystyöstä keskittyy digitaalisiin palveluihin, jotka liittyvät painotuotteisiin. Tässä diplomityössä keskityttiin sen sijaan painotuotteisiin, jotka liittyvät digitaalisiin palveluihin. Diplomityön tavoitteena on tehdä selvitys valmiina olevista avoimen lähdekoodin ohjelmistokomponenteista ja sovelluksista, jotka soveltuvat yhteisölliseen sisällöntuotantoon ja hybridimediajulkaisemiseen. Diplomityössä myös vertailtiin eri ohjelmistokomponenttien ja julkaisujärjestelmien soveltuvuutta esimerkkiorganisaation käyttötarkoitukseen. Yksi julkaisujärjestelmä valittiin perustaksi prototyypille, joka toteutettiin esimerkkiorganisaatiolle. Prototyyppi on Internet-palvelu, jolla voidaan tuottaa sisältöjä niin sähköisesti, kuin painotuotteena. Prototyypillä toteutettiin käyttäjätestausta. Toteutetun prototyypin ja käyttäjätestien perusteella voitiin havaita, että prototyyppi ei sellaisenaan soveltunut aiottuun käyttötarkoitukseen ja kehitystyötä tarvitaan. Järjestelmä on tarkoitettu blogien kirjoittamiseen, mikä rajoittaa sen käyttöä lehden tuotannossa. Myöskään käytetty PDF-luontityökalu ei sovellu käyttötarkoitukseen sellaisenaan, joten uusi PDF-työkalu tarvitaan. Osa-alueet, jotka vaativat erityisesti kehittämistä ovat PDF:n ulkoasu, värinhallinta, arkistointi ja julkaisun hierarkia. Tehty tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: millaisia avoimenlähdekoodin julkaisujärjestelmiä ja ohjelmistokomponentteja on olemassa, mitä voidaan käyttää yhteisöllisen sisällön julkaisussa niin painetussa kuin sähköisessä muodossa ja minkälaisia vaatimuksia loppukäyttäjät asettavat kuvatun kaltaiselle ohjelmistolle käyttäjätutkimuksen mukaan.
Description
Supervisor
Oittinen, Pirkko
Thesis advisor
Malanin, Mikael
Keywords
communities, yhteisöt, content management, sisällönhallinta, content management system, sisällönhallintajärjestelmät, hybrid media, hybridimedia, prototype testing, prototyyppitestaus, PDF conversion, PDF-muunnos
Other note
Citation