Transferring the Slush concept from Finland to China: An action research case study

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJaatinen, Miia
dc.contributor.authorKuosmanen, Piia
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorSmeds, Riitta
dc.date.accessioned2019-06-23T15:15:51Z
dc.date.available2019-06-23T15:15:51Z
dc.date.issued2019-06-18
dc.description.abstractSlush is an international startup event that originated in Finland in 2007. It started international expansion in 2015 with events taking place in Tokyo, Japan and Beijing, China. This thesis follows a longitudinal single case study of transferring the Slush concept from Finland to China in 2015-2016. The study uses qualitative research methods, narrative sensemaking strategies and the abductive method to derive how the emergent Slush network in China develops. It also describes the challenges the team faced in their networking efforts, and analyzes the ecosystem formation around the Slush team. The central results of this study propose that Slush in China developed through the efforts of the core project team, who first started building networks through both personal connections and Slush’s institutional, mostly international connections.The networking challenges of availability, access, uncertainty, and differences in ways of working were present almost constantly in the project team’s networking efforts, and had considerable impact on how successful the project team was. The ways of working in the Chinese environment differed to great extent from to the original Finnish environment of Slush. The Slush project team was young and new to to the Chinese context, with few resources outside of the unique Slush concept, which made them very dependent on the networks and resources of their local partners and stakeholders. This culminated in the team losing control of the Slush Shanghai event to its main partner, who was in the position to dictate its terms. This study suggests that the way Slush is organized in Finland does not not fit the Chinese ecosystem, but needs to be modified to suit local expectations. In conclusion, this thesis presents a novel insight into how networks can be developed around a concept in a new environment, and what challenges and learning can be derived from those experiences. These results support the existing theories of network formation and ecosystem development. However, they also suggest that the new context presents new ways of working that severely affect how the project team is capable of forming relations. These implications are pointed out, and some recommendations for future researchers are given.en
dc.description.abstractSlush on kansainvälinen startup-tapahtuma, joka perustettiin Suomessa 2007. Vuonna 2015 Slush laajeni uusien tapahtumien myötä Pekingiin ja Tokioon, Tämä tutkimuksen aiheena on Slush-konseptin siirto Suomesta Kiinaan vuosina 2015 ja 2016. Aiheeseen perehdytään hyödyntäen kvalitatiivista toimintatapatutkimusta. Datan tulkintaa tehdään abduktiivisin menetelmin ja hyödyntäen narratiivista selkeyttämisstrategiaa. Näin saadaan selville se, kuinka Slushin projektitiimi muodosti siirtoprojektin emergenssivaiheen verkostoja, ja millaisia haasteita se koki. Tutkimus kuvaa myös tiimiä ympäröivän ekosysteemin syntyä, ja analysoi sen ominaisuuksia. Tämän tutkimuksen keskeisiä tuloksia on se, että Slush kehittyi Kiinassa ensisijaisesti projektitiimin tekemän verkostoitumisen ansiosta. Etenkin alkuvaiheessa tämä pohjautui tiimin henkilökohtaisiin suhteisiin sekä Slushin instituutiona luomiin kontakteihin. Verkostoitumisen haasteet pyörivät resurssien tunnistamisen, saatavuuden ja yleisen epävarmuuden ympärillä. Erityisen suuria haasteita tuottivat uuden ympäristön erilaiset työskentelytavat; nämä haasteet vaikeuttivat projektia merkittävällä tavalla koko kahden vuoden ajan. Kulttuuristen erojen merkitys niin verkostoitumiselle että ekosysteemin rakentamiselle on merkittävä, etenkin silloin, kun siirretään Slushin kaltaista projektia maasta ja kulttuurista toiseen. Slush-tiimi oli nuori, eikä sillä ollut laajaa kokemusta Kiinassa toimimisesta. Tämä yhdistettynä tiimin vähäisiin resursseihin johti siihen, että Slush-tiimi oli hyvin riippuvainen paikallisten kumppaneiden resursseista ja verkostoista. Tämä kulminoitui Slush Shanghai –tapahtuman kohdalla vuonna 2016, kun tiimi menetti määräysvallan tapahtuman järjestämisestä pääkumppanilleen, joka teki lopulta kaikki merkittävät päätökset. Tämä tutkimus väittääkin, että Slushin kaltaista tapahtumaa ei voi järjestää Kiinassa samalla tavalla kuin Suomessa, koska ekosysteemit poikkeavat toisistaan. Tutkimus tukee suurimmaksi osaksi olemassa olevan teorian käsityksiä verkostojen muodostamisesta, mutta tarjoaa myös uutena näkökulmana erilaisten työskentelytapojen relevanssia verkostoitumisprosessille. Nämä haasteet yksilöidään, ja niiden implikaatiot tulevia tutkimuksia tai vastaavankaltaisia projekteja ajatellen eritellään.fi
dc.format.extent97
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39031
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201906234097
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Information Networksfi
dc.programme.majorKnowledge and Business Networksfi
dc.programme.mcodeSCI20137fi
dc.subject.keywordnetworken
dc.subject.keywordnetwork formationen
dc.subject.keywordecosystemen
dc.subject.keywordChinaen
dc.subject.keywordSlushen
dc.titleTransferring the Slush concept from Finland to China: An action research case studyen
dc.titleSlush-konseptin siirtäminen Suomesta Kiinaan: toiminnallinen tapaustutkimusfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Kuosmanen_Piia_2019.pdf
Size:
33.93 MB
Format:
Adobe Portable Document Format