Johdon ohjausjärjestelmät strategian toteuttamisessa muuttuvalla toimialalla. Case taloushallintopalvelut

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
laskentatoimi, taloushallinto, ohjausjärjestelmät, johtaminen, strategia
Other note
Citation