Veräjättömän henkilöhissin kuilunoven konstruktiivinen ja valmistusteknillinen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86 s. + liitt. 4
Series
Description
Supervisor
Serlachius, Jorma
Keywords
Other note
Citation