Seremoniallinen yhteys: Kirkkorakennuksen ja seurakuntakeskuksen tilojen käyttö

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
49 + 43
Series
Abstract
Tutkimuksessani Seremoniallinen yhteys tutkin seurakunnan tilojen käyttöä kirkkorakennuksen ja seurakuntakeskuksen osalta. Pyrin ymmärtämään seurakunnan tilojen käyttöä ja selvitän, millä tavoin seurakuntakeskus tukee kirkossa järjestettävää toimintaa ja millaista toiminnallista yhteyttä näiden rakennusten välillä on. Pyrin saamaan selville myös, miten seurakuntakeskuksen etäisyys kirkkoon vaikuttaa tähän toiminnalliseen yhteyteen. Tutkimuksessa pyrin antamaan näkökulmia, miten kirkkorakennukseen kohdistuvia muutospaineita tulisi ohjata etenkin vanhojen ja tyhjenevien kirkkojen osalta ja minne seurakuntakeskus kannattaisi rakentaa uutta rakennettaessa ja millä tavoin. Tutkin seurakuntien tilojen käyttöä Järvenpään ja Viialan kirkkojen ja seurakuntatalojen ja Klaukkalan, Mäntsälän ja Tuusulan kirkkojen ja seurakuntakeskusten osalta. Tutkimuksessani olen käyttänyt aineistona seurakunnilta saatuja kävijämäärätilastoja vuosilta 2018 ja 2019 ja pohjapiirroksia, kohteissa ottamiani valokuvia ja seurakuntien kirkkoherroille lähettämäni kyselyn vastauksia. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus. Lisäksi tutkimuksessani olen käyttänyt vertailevaa tapaustutkimusta ja havaintotutkimusta. Olen vertaillut seurakuntien lähettämistä tilastoista eri tiloissa järjestettyä toimintaa. Olen pyrkinyt saamaan selville, miten tilat vaikuttavat toisiinsa ja niissä järjestettävään toimintaan. Kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa järjestettävä toiminta on erilaista. Kirkko on keskittynyt juhlallisiin ja seremoniallisiin tilaisuuksiin, kuten jumalanpalveluksiin, kirkollisiin toimituksiin ja musiikkitilaisuuksiin ja seurakuntakeskus arkiviikon ryhmätoimintaan. Kirkon tilaisuuksissa on käynyt huomattavasti enemmän kävijöitä kuin missään seurakuntakeskuksen tilassa. Kirkon käyttö painottuu viikonloppuihin ja seurakuntakeskuksen arkiviikolle. Seurakuntakeskus on seurakunnan toiminnassa merkittävässä osassa. Seurakuntakeskuksen tiloissa kokoontuvat kaikenikäiset. Seurakuntakeskuksen tiloja käyttävät eri ryhmät eri vuorokauden aikoina. Kirkkoa ja seurakuntakeskus liittyvät yhteen seremoniallisten tilaisuuksien osalta. Etenkin kirkollisissa toimituksissa seurakuntakeskus liittyy kirkossa pidettävään toimintaan. Kirkossa järjestetään kaste-, hautaan siunaamis-, avioliittoon vihkimis- tai avioliittoon siunaamistilaisuus ja seurakuntakeskuksessa näihin tilaisuuksiin liittyvä juhla- tai muistotilaisuus. Seurakuntakeskus mahdollistaa keittiön ja ruokailutilojen myötä tarjoilumahdollisuudet juhlatilaisuuksiin. Tällaisessa seremoniallisessa tilaisuudessa kirkon ja seurakuntakeskuksen etäisyydellä ei ole suurta vaikutusta. Sen sijaan seurakuntakeskuksen arkisessa toiminnassa kirkon läheisyys ja sisäkautta oleva yhteys kirkkoon lisäävät seurakuntakeskuksen ryhmien kirkkosalin käyttöä omassa toiminnassaan. Kirkon ja seurakuntakeskuksen läheisyys mahdollistaa myös kirkkokahvien järjestämisen seurakuntasalissa. Kirkon ja seurakuntakeskuksen sijoittuessa toisiaan lähelle ei muodostu kahta erillistä seurakunnan elämän keskusta, jossa arkeen ja pyhyyteen suuntautuva toiminta olisi erillään toisistaan.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Vesikansa, Kristo
Keywords
seurakuntakeskus, kirkkorakennus, tilojen käyttö, seurakunta, seurakuntatalo, kirkko
Other note
Citation