Biometric Authentication in Real-Time Large-Scale Applications

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorTommiska, Matti
dc.contributor.authorOjala, Sampo
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSkyttä, Jorma
dc.date.accessioned2020-12-04T19:20:53Z
dc.date.available2020-12-04T19:20:53Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractPerinteiset tunnistusmenetelmät perustuvat omistukseen tai tietoon. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset avaimet ja salasanat. Henkilön fysiologisiin tai käyttäytymisen ominaisuuksiin perustuvaa biometristä tunnistusta voidaan pitää lisänä perinteisiin tunnistusmenetelmiin nähden. Biometrinen tunniste on mahdoton hukata ja myös vaikea kopioida. Lisäksi se on ainoa autentikointimenetelmä, jota voidaan käyttää identifikaatiosovelluksissa. Suurimittaisissa sovelluksissa käyttäjien määrä vaihtelee kymmenistä tuhansista useisiin miljooniin. Käyttäjien suuri määrä asettaa tietyt vaatimukset biometrisen sovelluksen suoritusarvoille. Tämä korostuu etenkin suurimittaisissa identifikaatiosovelluksissa, joissa vertailuja joudutaan tekemään useita. Tämän työn teoriaosuudessa on käsitelty erilaisia biometrisiä tunnistusmenetelmiä, keskittyen etenkin sormenjälki- ja iiristunnistukseen. Työssä on käsitelty sitä, miten sovelluksen suoritusarvojen vaatimukset muuttuvat siirryttäessä pienistä autentikointisovelluksista suuriin identifikaatiosovelluksiin. Hahmontunnistuksen perusteet sekä biometrisen tunnistuksen sosiaaliset ja juridiset näkökulmat on esitelty lyhyesti. Työssä on verrattu kahta sormenjälkitunnistukseen tarkoitettua ohjelmaa yksityiskohtaisesti. Ohjelmien suorituskyvyt mitattiin suoritusaikojen ja tehtyjen tunnistusvirheiden määrän osalta. Tavoitteena oli selvittää ne yksittäiset toiminnot, jotka vievät eniten aikaa sormenjälkitunnistuksessa. Lisäksi on käsitelty ohjelmien soveltuvuutta suurimittaisiin järjestelmiin.fi
dc.format.extentxii + 95
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/92589
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451424
dc.language.isoenen
dc.programme.majorSignaalinkäsittelytekniikkafi
dc.programme.mcodeS-88fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordbiometricsen
dc.subject.keywordbiometriikkafi
dc.subject.keywordfingerprinten
dc.subject.keywordsormenjälkifi
dc.subject.keywordirisen
dc.subject.keywordiirisfi
dc.subject.keywordrecognitionen
dc.subject.keywordtunnistusfi
dc.titleBiometric Authentication in Real-Time Large-Scale Applicationsen
dc.titleBiometrinen autentikointi suurissa reaaliaikaisissa sovelluksissafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_36820
local.aalto.idinssi28800
local.aalto.openaccessno
Files