Biometric Authentication in Real-Time Large-Scale Applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Author
Ojala, Sampo
Date
2005
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
xii + 95
Series
Abstract
Perinteiset tunnistusmenetelmät perustuvat omistukseen tai tietoon. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset avaimet ja salasanat. Henkilön fysiologisiin tai käyttäytymisen ominaisuuksiin perustuvaa biometristä tunnistusta voidaan pitää lisänä perinteisiin tunnistusmenetelmiin nähden. Biometrinen tunniste on mahdoton hukata ja myös vaikea kopioida. Lisäksi se on ainoa autentikointimenetelmä, jota voidaan käyttää identifikaatiosovelluksissa. Suurimittaisissa sovelluksissa käyttäjien määrä vaihtelee kymmenistä tuhansista useisiin miljooniin. Käyttäjien suuri määrä asettaa tietyt vaatimukset biometrisen sovelluksen suoritusarvoille. Tämä korostuu etenkin suurimittaisissa identifikaatiosovelluksissa, joissa vertailuja joudutaan tekemään useita. Tämän työn teoriaosuudessa on käsitelty erilaisia biometrisiä tunnistusmenetelmiä, keskittyen etenkin sormenjälki- ja iiristunnistukseen. Työssä on käsitelty sitä, miten sovelluksen suoritusarvojen vaatimukset muuttuvat siirryttäessä pienistä autentikointisovelluksista suuriin identifikaatiosovelluksiin. Hahmontunnistuksen perusteet sekä biometrisen tunnistuksen sosiaaliset ja juridiset näkökulmat on esitelty lyhyesti. Työssä on verrattu kahta sormenjälkitunnistukseen tarkoitettua ohjelmaa yksityiskohtaisesti. Ohjelmien suorituskyvyt mitattiin suoritusaikojen ja tehtyjen tunnistusvirheiden määrän osalta. Tavoitteena oli selvittää ne yksittäiset toiminnot, jotka vievät eniten aikaa sormenjälkitunnistuksessa. Lisäksi on käsitelty ohjelmien soveltuvuutta suurimittaisiin järjestelmiin.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Tommiska, Matti
Keywords
biometrics, biometriikka, fingerprint, sormenjälki, iris, iiris, recognition, tunnistus
Other note
Citation