Game writers and narrative designers — The evolving role of storytelling 
professionals in game development

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorGrufstedt, Ylva
dc.contributor.advisorChen, Sande
dc.contributor.authorLassheikki, Christina
dc.contributor.departmentmediafi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorKultima, Annakaisa
dc.date.accessioned2022-06-09T13:38:19Z
dc.date.available2022-06-09T13:38:19Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractGame writing and narrative design are two disciplines in game development that have emerged in the past thirty years, and have evolved into their own career options; game writer, and narrative designer. While narratives and storytelling in games has been researched, theorized and debated in length from a player’s perspective, what game writers and narrative designers do in their jobs has not. This thesis contributes to the field through a study 149 jobs ads in the field of game storytelling. The sample was analyzed using content analysis, to find out what the professions of game storytellers are, and how they are described in job advertisements, in order to understand what these professionals are expected to do in game productions, and what requirements game companies set for applicants in the field. The focus of this thesis lies on recruitment, careers, skill development and the establishing of professional identity, and it is rooted in the fields of game design praxiology and game production studies. The study identified nine title categories and six seniority levels, through which the requirements and expectations, hiring process, and praxis and responsibilities of the jobs were explored and presented. The study found that the responsibilities between different disciplines and seniority levels overlap to a degree, but certain tasks, requirements, traits, and workflows are more strongly associated with one discipline in the field than another.  In addition to creating and writing story content and outlines, the narrative professional collaborates, communicates, holds presentations, manages stakeholder expectations and champions the narrative of the game. The praxis of game narrative is complex and not without potentially stressful work practices. Sometimes the impression the job ad gives is that being part of the narrative department is a constant struggle for resources – but on the whole, the ads paint the picture of a varied, creative, dynamic, and fascinating praxis that is starting to be rather established in both vocabulary and workflows.  This study also suggests that content analysis of job ads can be a viable material for identifying avenues of inquiry on design praxis and trends in game development work. Since the study used job ads as the source material, further research using other methods such as studio ethnography, research by design or interviews, could deepen the understanding of the details of these workflows, responsibilities and the individual experiences of careers, as well as the effect of precarity and other stressors on careers in game development.en
dc.description.abstractAtt skriva för spel och narrativdesign är två specialområden inom spelutveckling som dykt upp under de senaste trettio åren. Sedan dess har de utvecklats till vedertagna berättarformer och yrkesalternativ inom spelindustrin: game writers (ung. spelmanusförfattare) och narrative designers (ung. narrativformgivare). Fastän narrativ och berättande i spel har forskats i, teoretiserats kring och diskuterats aktivt från spelarens perspektiv, har inte vad game writers och narrative designers gör i sina jobb utforskats i samma grad. Detta examensarbete bidrar till fältet genom en studie av 149 jobbannonser inom spelnarrativ. För att ta reda på vilka yrkena inom spelnarrativ är och hur de beskrivs i platsannonser analyserades annonserna med hjälp av innehållsanalys. Målet var att för förstå vad dessa proffs förväntas göra i spelproduktioner, och vilka krav spelföretag ställer på sökande. Fokus för detta lärdomsprov ligger på rekrytering, karriärer, kompetensutveckling och etablerandet av professionell identitet, och på en teori- och metodnivå är det förankrat i speldesignpraxiologi och spelproduktionsstudier. Studien identifierade nio titelkategorier och sex senioritetsnivåer, genom vilka kraven och förväntningarna, rekryteringsprocessen, samt praxis och ansvarsområden för jobben undersöktes och presenterades. Studien fann att uppgifterna och ansvarsområdena mellan olika titlar och senioritetsnivåer överlappar varandra till en viss grad, men en del uppgifter, krav, egenskaper och arbetsmetoder är starkare förknippade med vissa specialiseringar inom spelnarrativ än andra. Spelberättare strukturerar, planerar, skapar, och skriver berättelser för spel. Även andra ansvarsområden är viktiga för proffs inom spelnarrativ: de samarbetar, kommunicerar, håller presentationer, hanterar förväntningar bland olika aktörer i spelproduktionen, och fungerar som förkämpar för spelets narrativ. Arbete inom spelnarrativ är mångfacetterat, och innefattar potentiellt stressiga arbetsmetoder; ibland var intrycket av jobbannonsen att det är en ständig kamp om resurser – men på det hela taget gav annonserna en bild av en varierad, kreativ, dynamisk och fascinerande praxis. I både ordförråd och arbetsmetoder verkade praxisen vara på väg att bli etablerad inom spelindustrin. Studien tyder också på att innehållsanalys av jobbannonser kan vara ett användbart material för att identifiera nya forskningsfrågor inom speldesignpraxiologisk forskning, och för trender i spelutvecklingsarbete. Eftersom studien använde platsannonser som källmaterial, kunde forskning med andra metoder som studioetnografi, research by design (ung. forskning genom design) eller intervjuer fördjupa förståelsen av detaljerna i dessa arbetsmetoder och ansvarsområden. Individuella upplevelser av karriär, identitet, och effekten av utsatthet och andra stressfaktorer på karriärer inom spelutveckling kunde också studeras.sv
dc.format.extent107
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/114844
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202206093687
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster's Programme in New Mediafi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordgame writingen
dc.subject.keywordnarrative designen
dc.subject.keywordcareersen
dc.subject.keywordhiringen
dc.subject.keywordgame narrativeen
dc.subject.keywordvideo gamesen
dc.subject.keywordgame developmenten
dc.titleGame writers and narrative designers — The evolving role of storytelling 
professionals in game developmenten
dc.titleGame writers och narrative designers — Professionella berättares roll i spelutvecklingsv
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Lassheikki_Christina_2022.pdf
Size:
2.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format