Asiakkaan kokema palvelun laatu ja laadun johtaminen terveydenhuollossa - Tapaustutkimus julkisesta ja yksityisestä silmäkirurgian yksiköstä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
markkinointi, terveydenhuolto, terveystalous, palvelut, laatu, julkinen sektori, yksityinen sektori
Other note
Citation