Non-linear Televised Sports – Understanding the Time-shifted User Experience

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-21
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
IL3011
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
93+11
Series
Abstract
Engaging with television is increasingly moving from viewing of linear broadcasts to time-shifted content. Sports is one of the most important but also one of the most time-dependent content genres. The objective of this thesis is to categorize time-shifted sports viewing behavior and clarify whether non-linear options can offer enjoyable viewing experiences. Our user research included contextual interviews, a survey and analysis of real-life usage data. The results confirm that live viewing is the dominant and preferred type of sports viewing experience. However, we identified three different paradigms of time-shifted viewing as well. They were perceived as secondary options, but relevant within certain circumstances. Our research shows that a number of peripheral activities affect non-linear viewing of sports. Social interactions, media use and betting are among the factors that seem to diminish the advantages of time-shifting. The findings support further development of services that offer non-linear sports content. Such services should let the viewers choose between a laid- back type of experience and more active involvement.

Television katselu on yhä enemmän muuttumassa lineaarikanavien katselusta epälineaarisiin sisältöihin. Urheilu on yksi television tärkeimmistä mutta myös aikasidonnaisimmista ohjelmatyypeistä. Tämän diplomityön tavoitteena on luokitella urheilun epälineaarista katsomista ja selvittää, voiko se tarjota nautinnollisia katselukokemuksia. Käyttäjätutkimuksemme koostui kontekstuaalisista haastatteluista, kyselystä ja käyttödatan analysoinnista. Tulokset vahvistavat suorien lähetysten olevan suosituin tapa katsoa urheilua. Tunnistimme kuitenkin myös kolme erilaista epälineaarisen katsomisen mallia. Niitä pidettiin toissijaisina, mutta tietyissä olosuhteissa olennaisina vaihtoehtoina. Oheistoiminta vaikuttaa urheilun epälineaariseen katsomiseen. Sosiaalinen kanssakäyminen, median käyttö ja vedonlyönti voivat vähentää epälineaarisen katsomisen etuja. Löydökset tukevat epälineaarisia urheilusisältöjä tarjoavien palveluiden kehitystä. Uusien palveluiden tulisi tarjota mahdollisuus sekä rentoon ja passiiviseen katselukokemukseen että aktiivisempaan katselutapaan.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Lepistö, Mika
Keywords
user experience, non-linear content, televised sports, time-shifted viewing, user research, user-centered design, käyttäjäkokemus, epälineaarinen sisältö, televisioitu urheilu, viivästetty katsominen, käyttäjätutkimus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu
Other note
Citation