Saimaan turistiliikennettä varten tarkoitetun matkustajalaivan suunnittelu, ja laivatyypin valinta perusteluineen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1954
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
3 osaa ( 84, 6 s. + 16 piirrosta )
Series
Description
Supervisor
Rahola, Jaakko
Keywords
Other note
Citation