Älykkään sanomanvälitysjärjestelmän oliokeskeinen toteutus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
86+19
Series
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Hämmäinen, Heikki
Keywords
Other note
Citation